A IV. osztályosok tanévzárója


Elmúlt az öt év, S mintha csak ma lett volna, mikor az osztályom tanulói előkészítős diákokként lépték át az iskola küszöbét, hogy megismerkedjenek egy új világgal. S most mikor pályafutásuk egy korszaka lejárt elbúcsúztak az elemi osztálytól, hogy tanulmányaikat a gimnáziumban folytathassák. A közösen átélt élmények emléke könnyeket csalt mindenki szemébe. Azzal a reménnyel vettek búcsút egymástól, hogy ősszel ismét találkoznak. Reméljük hogy ez a kis lelkes csapat a jövőben is sikeresen megállja helyét úgy a tanulásban, mint a magaviselet terén is. Legyen minden diáknak kellemes és tartalmas nyara.

Kun Ildikó tanítónő, IV.A


Június 14-én elballagott Körös-parti épületünk három negyedik osztálya: a IV. B. Szilágyi Marika tanítónő kíséretében, a IV. C. osztály Kigyos Andrea Ramona és Mihuț Timea tanító nénik támogatásával és a IV. D. osztály Popa Szomorú Edina és Takács Zsuzsa tanító nénik irányításával. Mindenki számára fájdalmas búcsú volt ez, amikor 60 gyereket engedtünk el életük következő szakasza felé. Utolsó közös találkozásuk az osztályfőnöki óra volt, melyet minden osztály saját tantermében tartott.

Az évzárón sor került a hagyományok ápolásásra : zenés bevonulás, a nagy könyv és vándorbot átadása, valamint énekszámok bemutatása . A tanító nénik díjazták a legjobb tanulókat és útjukra bocsájtották őket.

A tanévzárón a gyerekek kézfogással búcsúztak tanár és tanítónő kollégáinktól, gyerektársaik pedig egy csodálatos szappanbuborék folyosót alkottak, melyen keresztül haladva a negyedikesek átlépték a virágokkal díszített kaput.

Mihut Timea tanítónő, IV.SBS


A IV. J- sek búcsúünnepségére június 13-án délután került sor a püspöki kultúrházban nagyszámú közönség(szülők, nagyszülők, testvérek, keresztszülők, barátok )jelenlétében egy színvonalas előadás keretében, melynek első részében megmosolyogtató pillanatképeket láthattunk a kisdiákok életéből, ráismerhettünk a felnőttek és a kiskamaszok nézőpontbeli különbségeire, a folytatásban pedig érzelmes, bár nem örökre szóló búcsút vettünk egymástól: tanító és tanítványok. Másnap reggel immár ódon iskolánk udvarán a II. és III. J osztályos gyerekek a méltán kiérdemelt vakáció kiélvezéséze buzdító versekkel és népi hagyományainkat méltóképp ápoló tánccal köszöntek el a 22 „elballagó”4.-es kisdiáktól.

Bízom benne, hogy a pihentető vakáció után testben és lélekben megerősödve, és az alsó tagozat 5 éve alatt elsajátított pozitív erkölcsi normák és szellemi javak birtokában kezdik el a tanulást immár a tanárok irányításával.

Ne felejtsétek, gyermekeim: „Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, és cselekedje a legjobbat”! (Beethoven)

Simon Gabriella tanítónő, IV.JMolnár Tünde - webmaster