A Magyar Tudomány Napja a Szacsvay Imre iskolában

1825 november 3-án, a pozsonyi országgyűlésen, a magyar rendek elhatározták a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását. E nemes cél megvalósítására gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egy évi jövedelmét; kezdeményezését más főnemesek is jelentős összegekkel támogatták, például gróf Teleki József 30 ezer kötetes családi könyvtárát az Akadémiának ajándékozta.1996-ban, a Magyar Tudósok Világtalálkozóján döntés született arról, hogy ez a nap legyen minden évben a Magyar Tudomány Napja.

A Szacsvay Imre Általános Iskola Tudományok munkaközössége elhatározta, hogy idén is megemlékezik azon magyar tudósokról, kutatókról, feltalálókról, akik munkásságuk által jelentősen hozzájárultak a világ tudományos és műszaki fejlődéséhez, könnyebbé, szebbé, érdekesebbé téve ezáltal mindennapi életünket.

Iskolánk VI-VIII. osztályos tanulói tevékenyen részt vettek abban, hogy rendezvényünket színvonalassá, emlékezetessé tegyük. A közel két órás tevékenység keretén belül megismerkedhettünk Egy magyar ember egy napjával, a VIII.B-s diákok előadásában (felkészitő Hosu Magdolna kémia-fizika szakos tanár), a C vitamin felfedezésének történetével - rövid és humoros jelenet keretén belül, sor került a limfa keringését a fülben bemutató táncra (Kincs Gréte biológia tanár rendezésében), a tanulók kísérleteket, logikai játékokat mutattak be, power pointos, prezi bemutatókat készítettek és sok-sok színes, érdekes plakátot állíthattunk ki. A műsorszámok között a közönség rövidfilmeket tekinthetett meg a magyar találmányokról, jellegzetesen magyar zenei aláfestéssel. Tăut Eliza földrajz szakos tanárnő, nevelési tanácsadó a látottakkal-hallottakkal kapcsolatos kvíz-kérdéseket tartalmazó feladatsort állított össze a diákoknak.

Rendezvényünk nem titkolt célja az volt, hogy bepillantást nyerve híres tudósaink, feltalálóink életébe és munkásságába, erősítsük a fiatalabb nemzedékekben az őseink iránti tiszteletet, a nemzeti öntudatot és a hazaszeretetet. Reméljük, hogy tevékenységünk elérte célját, a résztvevőknek kellemes és hasznos időtöltésben volt részük, jól szórakozva szereztek hasznos ismereteket és közelebb kerültek ezekhez a tudományokhoz.


Oltean Emese, kémia-fizika szakos tanár


Molnár Tünde - webmaster